8. Otevřené Mistrovství České republiky

a

 Mistrovství České republiky 2019

ve hře mölkky

Sobota 07. 09. 2019

     
   

                                                                     

   
Datum konání: 7.9.2019
Místo konání:

!!!  POZOR ZMĚNA MÍSTA KONANÍ !!!
FC MEDLÁNKY, z. s.
Hudcova 642/33, Brno

Pořadatel: Český svaz MÖLKKY z.s.
Ředitel turnaje: Ing. Martin ŠKOLOUD
Hlavní rozhodčí:  
Čas registrace:  
Zahájení soutěže:

 

Tým: 3 hráči + 1 náhradník - není povinný
Startovné: 300 Kč (12 Euro) za hráče,
členové ČSM  200,-
   
   
Registrace: ON LINE Registrace                        Registrovaná družstva 
   
Ukončení registrace:  30.8. 2019 nebo při prihlášení 28 týmů
   
Platba: Platbu převodem je nutno uhradit nejpozději do 3. 9. 2019.
Při platbě na místě bude účtován poplatek 50,- Kč (2 Euro) za hráče navíc.
Platba na účet: 2200231769 / 2010
IBAN:  CZ7120100000002200231769
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: 992019
Zpráva pro příjemce – název týmu
Losování:  
Hrací systém:  
Informace:  

                                           

Počet hráčů týmu:

3 hráči + 1 nepovinný náhradník. Není dovoleno měnit náhradníka za hráče v průběhu hry. Výjimka je pouze v případě zranění a schválení hlavním rozhodčím turnaje

Hra:

Hraje se dle všeobecných pravidel hry Mölkky vydaných ČSM, která budou vyvěšena na informační tabuli v den konání turnaje a jsou také dostupná na internetu zde.
Výsledky budou průběžně zapisovány do výsledkových listin, které budou vyvěšeny na tabuli. Přešlap se netoleruje, při prvním přešlapu se body daného hráče nezapočítají, při opakovaném přešlapu pokles v dané hře na 25 bodů, má-li tým 37 bodů a více anebo na 0 bodů, má-li tým méně než 37 bodů.Pokud tým nenastoupí na hru do 5 min. od pokynu pořadatele, je diskvalifikován z dané hry.

Kapitán týmu je zodpovědný za dodržení pořadí házení hráčů svého týmu, tak jak bylo zapsáno do herního protokolu před zahájením hry. V případě prohození pořadí hráčů je tým, který chybu udělal automaticky poraženým a připisuje z dané hry 0 bodů (pokud se všichni kapitáni týmů na daném hřišti nedohodnou na jiném vyřešení situace). Toto neplatí, pokud je hra řízena rozhodčím (řešení situace v kompetenci rozhodčího).

V hracím prostoru je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a kouřit!

Rozhodčí:

Týmy si hru rozhodují a zapisují samy, v případě sporů se obrací kapitáni týmů na hlavního rozhodčího turnaje. Rozhodčí řídí semifinále a finále.Platí, že rozhodčí má vždy pravdu. Pokud nebude možné problém vyřešit na hřišti nebo s rozhodčím, je k dispozici hlavní rozhodčí turnaje. Proti jeho rozhodnutím již nelze vznést protest. Hlavní rozhodčí při nedodržování pravidel turnaje může udělit napomenutí, může zrušit hod anebo může i ve výjimečných případech zrušit hru (pokles na 0 bodů).

Pravidla hodu:

Hází se z prostoru za mölkkari, po hodu hráč opustí prostor pro odhod za mölkkari minimálně jedním krokem směrem dozadu. Hod se nepočítá, když hráč vstoupí na mölkkari, nebo opustí prostor hodu směrem dopředu přes mölkkari nebo do strany. Po přistoupení k mölkkari má na hod hráč 40 sekund včetně porady s ostatními členy týmu.

Výsledky:

Po skončení každé hry kapitáni jednotlivých týmů zkontrolují výsledky, podepíší protokol o utkání a odevzdají jej pověřené osobě. Po podepsání protokolu o utkání již nelze vznést žádný protest.

Ocenění:

Otevřené mistrovství ČR - oceněny budou první tři nejlepší týmy z celkového pořadí všech zúčastněných týmů. Mistr ČR – oceněn je tým, skládající se pouze z hráčů z České republiky, který se v celkovém pořadí všech zúčastněných týmů umístí nejlépe.

 

 

 

Kontakt

Český svaz MÖLKKY Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno
info@molkky.cz
To Top