8. Otevřené Mistrovství České republiky

a

 Mistrovství České republiky 2019

ve hře mölkky

Sobota 07. 09. 2019

     
   

                                                           

1.  Třináctá mölkka
2.    Kraťasi
3.     FIGHTERS

4.       PRORADOST
5.       MaMaJa
6.       DYNAMO
7.       Tomira
8.      Mölkky Bystrc I
9.      Albi Mölkky Team
10.    SEMTAMŤUK
11.    Bílovec HK
12.    Albi (T)lamy
13.    Rodamiento
14.    Lobestar
15.    Bavímefirmy.cz
16.    SKM Zruč
17.    We Will Win
18.    Albi Pražáci
19.    Mölkky Bystrc II
20.    FINOVÉ
21.    Moravská Trojka
22.    PROMÖLKKY
23.    100 bodů
24.    Sadaři
25.    Frankenmölkker-NPV
26.    Lajka
27.   The Incredible Mölkk
28.   Radioaktivní cukríky
Datum konání: 7.9.2019
Místo konání:

!!!  POZOR ZMĚNA MÍSTA KONANÍ !!!
FC MEDLÁNKY, z. s.
Hudcova 642/33, Brno

Pořadatel: Český svaz MÖLKKY z.s.
Ředitel turnaje: Ing. Martin ŠKOLOUD
Hlavní rozhodčí:  
Čas registrace: 08:00 - 09:00
Zahájení soutěže:

09:30

Tým: 3 hráči + 1 náhradník - není povinný
Startovné: 300 Kč (12 Euro) za hráče,
členové ČSM  200,-
   
   
Registrace: ON LINE Registrace                        Registrovaná družstva 
   
Ukončení registrace:  30.8. 2019 nebo při prihlášení 32 týmů
   
Platba: Platbu převodem je nutno uhradit nejpozději do 3. 9. 2019.
Při platbě na místě bude účtován poplatek 50,- Kč (2 Euro) za hráče navíc.
Platba na účet: 2200231769 / 2010
IBAN:  CZ7120100000002200231769
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: 992019
Zpráva pro příjemce – název týmu
Losování: 1.9.2019 Brno
Hrací systém: System turnaje_2019.pdf
Informace:  
Parkování: Jabloňová, Brno, GPS N 49°14.34075', E 16°34.82347'
Mapa      Foto

  Rozlosování:                     

 Skupina A   Skupina B 
SEMTAMŤUK Tomira
Mölkky Bystrc II We Will Win
Frankenmölkker-NPV PRORADOST
Lobestar Radioaktivní cukríky
Albi Mölkky Team FINOVÉ
Moravská Trojka FIGHTERS
Bavímefirmy.cz Wood Team Humpolec
   
Skupina C Skupina B
DYNAMO SKM Zruč
Bílovec HK Třináctá mölkka
The Incredible Mölkk PROMÖLKKY
Albi (T)lamy Mölkky Bystrc I
Šimölkky Kraťasi
Rodamiento Albi Pražác
Sadaři 100 bodů
  Lajka

 

Systém turnaje:

1. část: Základní skupiny (9:30-12:50)

Družstva jsou rozlosována do čtyř osmičlenných skupin (A, B, C a D). Ve skupině každé družstvo odehraje 7 utkání systémem každý s každým, utkání se hrají na dvě sady (2:0; 1:1).

V jednotlivých sadách utkání základních skupin mají družstva k dispozici 18 hodů, poté se vítězem sady stává družstvo s vyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů následuje prodloužení – jeden hod navíc, vítězem sady se stává vítěz prodloužení = družstvo, které dosáhne v prodloužení více bodů (podrobná pravidla viz konec článku).

Družstva, která se po odehrání všech utkání umístí ve skupině na prvních čtyřech místech, postupují do Playoff-1, družstva umístěná na pátých až osmých místech postupují do Playoff-2.

O výsledném umístění rozhodují následující kritéria:
1. vyšší počet vyhraných sad
2. vyšší počet vyhraných utkání (2:0)
3. vyšší rozdíl ve skoré
4. pokud by nerozhodla tato kritéria, rozhodne vzájemné utkání družstev ve skupině, poté je rozhodnuto losem.

Nasazení do Playoff

Družstva umístěná v základních skupinách na prvních místech jsou nasazena do Playoff-1 z 1. až 4. místa, seřazena dle dosaženého výsledku ve skupině (průměr na utkání);
Družstva umístěná v základních skupinách na druhých místech jsou nasazena do Playoff-1 z 5. až 8. místa, seřazena dle dosaženého výsledku ve skupině (průměr na utkání);
atd.

Družstva umístěná v základních skupinách na pátých místech jsou nasazena do Playoff-2 z 1. až 4. místa, seřazena dle dosaženého výsledku ve skupině (průměr na utkání);
Družstva umístěná v základních skupinách na šestých místech jsou nasazena do Playoff-2 z 5. až 8. místa, seřazena dle dosaženého výsledku ve skupině (průměr na utkání);
atd.

2. část: Playoff (14:00-18:00)

V obou Playoff každé družstvo sehraje čtyři utkání systémem:
- v prvním kole 1. nasazený proti 16. nasazenému, 2. nasazený proti 15. nasazenému, atd.;
- v dalších kolech poté vítězové proti vítězům z předchozího kola a poražení proti poraženým z předchozího kola, atd. až do konečného umístění.

V průběhu Playoff-1 se utkání prvního kola (osmifinále), druhého kola (čtvrtfinále) a všechna utkání cesty o umístění (5.-16. místo) hrají na dvě vítězné sady (2:0; 2:1).
Utkání vítězné cesty třetího kola (semifinále) a medailová utkání (finále a utkání o třetí místo) se hrají na tři vítězné sady (3:0; 3:1; 3:2).

Všechna utkání Playoff-2 se hrají na dvě vítězné sady (2:0; 2:1) s výjimkou finále na tři vítězné sady (3:0; 3:1; 3:2).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravidla prodloužení:
V případě rovnosti bodů po konci sady utkání základní skupiny následuje prodloužení. Každé družstvo má k dispozici jeden hod navíc za stávajícího stavu hřiště, sražené kuželky se staví na místě dopadu po každém z hodů. Pořadí házejících zůstává stejné, jako v průběhu sady. Vítězem se stává družstvo, které dosáhne vyššího počtu bodů v tomto hodu a do zápisu si započítá jeden bod navíc. Pokud je stav stále nerozhodný, má každé družstvo k dispozici další hod, atd. až do rozhodnutí. Hodem v prodloužení nelze dosáhnout 50 bodů, ani spadnout na 25 bodů. Třetí nula v pořadí (včetně přenesených ze sady) prohrává prodloužení, body dosažené v sadě zůstávají

 

Počet hráčů týmu:

3 hráči + 1 nepovinný náhradník. Není dovoleno měnit náhradníka za hráče v průběhu hry. Výjimka je pouze v případě zranění a schválení hlavním rozhodčím turnaje

Hra:

Hraje se dle všeobecných pravidel hry Mölkky vydaných ČSM, která budou vyvěšena na informační tabuli v den konání turnaje a jsou také dostupná na internetu zde.
Výsledky budou průběžně zapisovány do výsledkových listin, které budou vyvěšeny na tabuli. Přešlap se netoleruje, při prvním přešlapu se body daného hráče nezapočítají, při opakovaném přešlapu pokles v dané hře na 25 bodů, má-li tým 37 bodů a více anebo na 0 bodů, má-li tým méně než 37 bodů.Pokud tým nenastoupí na hru do 5 min. od pokynu pořadatele, je diskvalifikován z dané hry.

Kapitán týmu je zodpovědný za dodržení pořadí házení hráčů svého týmu, tak jak bylo zapsáno do herního protokolu před zahájením hry. V případě prohození pořadí hráčů je tým, který chybu udělal automaticky poraženým a připisuje z dané hry 0 bodů (pokud se všichni kapitáni týmů na daném hřišti nedohodnou na jiném vyřešení situace). Toto neplatí, pokud je hra řízena rozhodčím (řešení situace v kompetenci rozhodčího).

V hracím prostoru je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a kouřit!

Rozhodčí:

Týmy si hru rozhodují a zapisují samy, v případě sporů se obrací kapitáni týmů na hlavního rozhodčího turnaje. Rozhodčí řídí semifinále a finále.Platí, že rozhodčí má vždy pravdu. Pokud nebude možné problém vyřešit na hřišti nebo s rozhodčím, je k dispozici hlavní rozhodčí turnaje. Proti jeho rozhodnutím již nelze vznést protest. Hlavní rozhodčí při nedodržování pravidel turnaje může udělit napomenutí, může zrušit hod anebo může i ve výjimečných případech zrušit hru (pokles na 0 bodů).

Pravidla hodu:

Hází se z prostoru za mölkkari, po hodu hráč opustí prostor pro odhod za mölkkari minimálně jedním krokem směrem dozadu. Hod se nepočítá, když hráč vstoupí na mölkkari, nebo opustí prostor hodu směrem dopředu přes mölkkari nebo do strany. Po přistoupení k mölkkari má na hod hráč 40 sekund včetně porady s ostatními členy týmu.

Výsledky:

Po skončení každé hry kapitáni jednotlivých týmů zkontrolují výsledky, podepíší protokol o utkání a odevzdají jej pověřené osobě. Po podepsání protokolu o utkání již nelze vznést žádný protest.

Ocenění:

Otevřené mistrovství ČR - oceněny budou první tři nejlepší týmy z celkového pořadí všech zúčastněných týmů. Mistr ČR – oceněn je tým, skládající se pouze z hráčů z České republiky, který se v celkovém pořadí všech zúčastněných týmů umístí nejlépe.

 

 

 

Kontakt

Český svaz MÖLKKY Sídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003

Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno
info@molkky.cz
To Top